Ideasta yritykseksi

Menestyvä yritystoiminta rakentuu toimivan idean ympärille ja kiteyttää yritystoiminnan tarkoituksen.

Menestyvä yritystoiminta rakentuu toimivan idean ympärille. Idea koostuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä ja yrittäjän ideoimasta keinosta tarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi tarvitaan rohkeutta viedä ja toteuttaa ideaa eteenpäin.

Hyvä yritysidea kiteyttää yritystoiminnan tarkoituksen. Se kertoo mitä yritys tekee, miten se toimii, keitä ovat asiakkaat, ja minkä asiakkaan tarpeen se ratkaisee. Hyvä yritysidea kertoo myös sen, mikä tekee yrityksen toiminnasta tai sen tarjoamasta ratkaisusta erityisen tai ainutlaatuisen. Hyvä yritysidea myös tiivistää yritystoiminnan tarkoituksen ja toimii tarvittaessa myös muistutuksena, miksi yritystoimintaan on alun perin ryhdytty. Yritystoiminnan aloittamiseksi yritysideasta on tarpeen laatia yksityiskohtaisempi liiketoimintasuunnitelma.